sobota, 15 jún 2024

Návštevný poriadok

Návštevníci lyžiarskeho strediska Sky centrum Zuberec - Janovky sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto návštevného poriadku a riadiť sa pravidlami správania sa na lyžiarskej zjazdovke. V prípade porušenia poriadku a pravidiel môže byť návštevníkovi odobratý lyžiarsky lístok bez náhrady.
Jazdite len po vyznačených lyžiarskych zjazdovkách, dodržiavajte pravidlá správania sa na lyžiarskej zjazdovke a označení na nej.
Nevstupujte na zjazdovku, nelyžujte pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
Bezdôvodne nezastavujte uprostred lyžiarskej zjazdovky.
Na lyžiarskej zjazdovke svojvoľne nestavajte slalomové trate, mostíky, mantinely a iné terénne prekážky.
V snowboardovom parku jazdíte na vlastné riziko.
Nejazdite na súkromných snežných skútroch.
Riaďte sa pokynmi zamestnancov lyžiarskeho strediska a pokynmi Horskej záchrannej služby.
Každý zistený úraz nahláste Horskej záchrannej službe alebo ktorémukoľvek zamestnancovi lyžiarskeho strediska.
Umožnite prejazd Horskej záchrannej službe so skútrom a zvoznými prostriedkami.
Na výzvu člena Horskej záchrannej služby alebo ktoréhokoľvek zamestnanca lyžiarskeho strediska, ste povinný predložiť preukaz totožnosti.
Ak idete po zjazdovke pešo, kráčajte okrajom zjazdovej trate.
V celom areáli dbajte na životné prostredie a neznečisťujte ho.

Bieky kódex

Počty lyžiarov na zjazdovkách sa každoročne zvyšujú. Stretávajú sa na nich rôzne zdatní jednotlivci. Aby si každý z nich odniesol skvelý zážitok z lyžovačky, je potrebné prežiť deň v zdraví, bez úrazu. Vzájomná ohľaduplnosť všetkých lyžiarov k tomu výrazne prispieva. Pre bezpečnosť na zjazdovkách vytvorila FIS medzinárodne platné pravidlá, tzv. biely kódex. Každý lyžiar ho musí ovládať, aby poznal svoje práva, ale hlavne povinnosti. Žiadne pravidlá však nezaručia vašu bezpečnosť na 100%, preto lyžiar by mal uzavrieť príslušné poistenie, ktoré minimálne zahrňuje úraz, liečebné náklady a poistenie odpovednosti za spôsobené škody. Pozor, ak chcete lyžovať mimo zjazdoviek uzavrite si špeciálne poistenie, bežné poistky sú viazané iba na úrazy, ktoré sa stali na vyznačených zjazdovkách. V prípade zistenia alkoholu vás poistka nekryje.

Biely kódex - pravidlá pre lyžiarov

1. Ohľaduplnosť k iným - každý na lyžiarskej trati je povinný správať sa tak, aby neohrozil ani nepoškodil zdravie alebo život, alebo nespôsobil škodu sebe alebo inému nebezpečným štýlom jazdy, nevhodným materiálom, špatne odloženým materiálom, zníženou schopnosťou reakcie a odhadu (únava, choroba, alkohol, drogy a pod.)
2. Kontrola rýchlosti a zpôsobu jazdy -lyžiar musí prispôsobiť rýchlosť a štýl jazdy svojim schopnostiam, terénu, počtu lyžiarov na zjazdovke, ale aj poveternostným podmienkam
3. Voľba stopy / smeru jazdy - lyžiar prichádzajúci zhora je zodpovedný za všetkých ktorí lyžujú pod ním, musí svoj smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, musí dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy. To predpokladá udržiavanie odstupu a predvídanie úmyslov lyžiara jazdiaceho vpredu, či nižšie.
4. Predbiehanie - predbiehať možno sprava aj zľava s dostatočným odstupom tak, aby predbiehaný lyžiar nebol ohrozený a mal dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
5. Vjazd na trať, rozjazd na trati - každý, kto vchádza na lyžiarsku trať alebo chce po zastavení opäť pokračovať v jazde, je povinný sa rozhliadnuť, dať prednosť lyžiarom prichádzajúcim zhora a neohroziť lyžiarov pod sebou. Neočakávaný rozjazd lyžiara stojaceho na mieste sa dá len ťažko predvídať a môže spôsobiť zbytočnú kolíziu s prichádzajúcim lyžiarom.
6. Zastavenie a státie - na trati sa nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a neprehľadných častiach zjazdoviek. Zvlášť nebezpečné je zastaviť alebo po páde zostať sedieť za terénnou vlnou. Lyžiar, ktorý spadol na takomto mieste ho musí čo najrýchlejšie opustiť.
7. Výstup a zostup - osoba, ktorá stúpa nahor alebo schádza po lyžiarskej trati, musí používať okraj zjazdovky.
8. Dodržiavanie značiek na trati - hlavne vo väčších strediskách, kde je viac zjazdoviek bývajú tieto označené značkami s rôznymi upozorneniami o krížení zjazdoviek, označením nebezpečných miest, príkazmi na zníženie rýchlosti, alebo značkami horskej služby či polície. V cudzine sú tieto všetkými dodržiavané a ich dodržiavanie je kontrolované.
9. Pomoc pri nehodách - každý užívateľ zjazdovky je povinný pri úraze iného lyžiara na trati poskytnúť prvú pomoc v rámci svojich schopností a možností včetne protišokových opatrení, označiť miesto nehody nad nehodou (napr. pomocou skrížených lyžiarskych palíc) a oznámiť úraz horskej službe, alebo inej oprávnenej osobe, privolať čo najrýchlejšie odbornú pomoc.
10. Preukaz totožnosti - každý z účasníkov nehody (svedok, poškodený, vinník) sa na výzvu musí legitimovať. Neposkytnutím pomoci, alebo neposkytnutím údajov, či útekom z miesta nehody sa vystavuje dotyčný trestnému konaniu a následnému stíhaniu. Pri zavinení úrazu s použitím alkoholu nasleduje trestný postih ako pri dopravnej nehode. Poisťovňe alkoholické úrazy nepovažujú za poistnú udalosť.

Bezpečnosť - prírodné faktory

Bezpečnosť na horách je ovplyvňovaná množstvom prírodných a ľudských faktorov, ktoré by mal každý, kto sa na horách pohybuje brať v úvahu a prísne dodržiavať pokyny horskej služby.
Počasie na horách je jedným z najvážnejších faktorov. V priebehu chvíľky sa pekné slnečné počasie zmení na fujavicu s hmlou a snežením, zníži sa viditeľnosť. Na tieto prudké zmeny treba byť pripravený (otestuje sa kvalita vášho oblečenia) a prispôsobiť spôsob a rýchlosť jazdy.
Terén si má lyžiar zvoliť primerane k svojim schopnostiam, to znamená výber obtiažnosti označovaný zelenou, modrou, červenou a čiernou farbou na značkách pozdĺž trate. Tieto farby sú určené pre úplných začiatočníkov (zelená), začiatočníkov (modrá), pokročilých (červená), náročných (čierna). Pritom je potrebné brať v úvahu, že na tej istej trati sa jazdí inak dopoludnia, keď je trať upravená a inak k záveru dňa, kedy je už rozbitá, bubnovitá, roztopená, či naopak zmrznutá. Tieto povrchy sa môžu na jednej zjazdovke striedať, čiže úsek zľadovatelý následuje napr. za úsekom s mokrým či hlbokým snehom. Na tieto meniace sa podmienky treba byť pripravený.
Nadmorská výška - dnes nie je problémom prekonať za pár minút jazdy lanovkou niekoľko tisíc metrov

Bezpečnosť - ľudské faktory

Vo veľkej miere sú to ľudské faktory, ktoré sa podieľajú na úrazoch napr.:
• Alkohol
• Nedbanlivosť na pokyny horskej služby a značiek
• Nedodržiavanie bieleho kódexu
• Nedostatočná kondička
• Preceňovanie vlastných schopností
• Podceňovanie prírodných faktorov
• Nevhodné oblečenie a výstroj

Lyžovanie - predvídavo a bezpečne

po krátkom pobyte na veľkých zjazdovkách zistíte, že napriek existencii bieleho kódexu ho značná časť lyžiarov nedodržuje, resp. o ňom nemá ani vedomosti. Je dobré ak si viete v takejto situácii zabezpečiť bezpečnosť svoju a svojich detí. Nižšie je uvedených niekoľko štandartných situácií a signálov, ktoré by vás mali upozorniť na zvýšenú pozornosť. Situácie sú veľmi podobné ako v cestnej premávke, niekedy vám nepomôže že vy jazdíte presne podľa pravidiel, ak vám spôsobí problém nejaký iný bezohľadný pirát - spoluúčastník premávky. Užitočné je ak dokážete vznikajúce nebezpečie predvídať rozoznať a primerane naň reagovať.

Vedľa seba lyžujúci lyžiari - ak sa ocitnete s iným lyžiarom jazdiac vedľa seba približne rovnakou rýchlosťou a nastane situácia, kedy jazdíte navzájom opačné oblúky ( v jednom oblúku sa približujete a pri ďalšom vzďalujete od seba ) vzniká nebezpečná situácia. V okamihu približovania sa vaše rýchlosti spočítajú a prípadná zrážka môže mať vážne následky. Vyhnúť sa tomu môžete dvomi spôsobmi. Buď podstatne predĺžite oblúk, keď sa pohybujete od seba a vzdialite sa susedovi, alebo výrazne spomalíte rýchlosť. Zrýchliť jazdu by mohla byť tiež lákavá reakcia, ale nesprávna, mohla by totiž napadnúť aj suseda a nebezpečie sa ešte zvýši. Pritom si musíte uvedomiť, že prudká zmena vašej jazdy môže spôsobiť problémy niekomu ďalšiemu, kto jazdí za vami.

Žiaci lyžiarskej školy - skupinka detí alebo začiatočníkov označených reflexnými vestami sa pod vedením inštruktora pohybuje po zjazdovke výrazne pomalšie využívajúc veľa priestoru na trati. Inštruktor ich učí dlhé oblúky, alebo traverzujú zjazdovku od okraja po okraj v zoskupení, ktoré sa nazýva húsenica (idú jeden za druhým v tej istej stope). Takúto skupinku obiehajte zásadne ako celok, poza ich stopu, nikdy nie pomedzi žiakov. Ak to nie je možné a musíte prejsť medzi nimi, znížte rýchlosť jazdy na minimum, v opačnom prípade sa vystavíte riziku, že si vás niekto zdatnejší podá. S dodržiavaním tohoto pravidla majú problém tí istí jednotlivci, ktorí sa za volantom automobilu chovajú bezohľadne k žiakom autoškoly.

Narcista na lyžiach - veľký muž, nie príliš zdatný lyžiar, často s dobrým výstrojom, často s upravenou briadkou či fúzikmi... Rozoznáte narcistu? Sú to sebastrední egoisti, bezohľadní k okoliu. Na lyžiach sa predvádzajú, často porušujú pravidlo 2. z bieleho kódexu "prispôsobenie svojim schopnostiam". Ak pridáme jeho bežnú hmotnosť okolo 100kg je jasné, že následky zrážky s takýmto exotom si určite odnesie ten druhý. Pokúste sa upozorniť ho na jeho nebezpečnú jazdu. Väčšinou však nepochodíte (ak neuzná vašu autoritu) a vinník - narcista zareaguje opačne ako by ste očakávali. Vtedy nahláste incident lyžiarskej polícii, obsluhe, alebo horskej službe. Našťastie stále častejšie vídať, že sa v takejto situácii pridá na vašu stranu dostatok slušných ľudí a vinník je pacifikovaný

 

Každý návštevník lyžiarskej trate je povinný dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a pre každého návštevníka sú záväznými. Každý lyžiar používa trať na vlastné riziko a musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav trate, počasie a počet lyžiarov.


Prevádzkovateľ lyžiarskej trate je oprávnený zakázať činnosť na lyžiarskej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá správania sa na lyžiarskej trati. Zakázať činnosť zo strany prevádzkovateľa sú oprávnení zamestnanci lanových dráh a poverené osoby prevádzkovateľom.

Dovolenka na Slovensku vám ponúka veľa zážitkov v zime i v lete. Rezervujte si ubytovanie na webe Hauzi.sk už teraz! Nájdete tam aj Apartmány Hrady, ktoré sú skvelou voľbou pre rodiny s deťmi i priateľov.

zavrete.gif

Teplomer dolná stanica

Teplomer stred

Teplomer konečná stanica

Facebook

Kontakt

Rohače s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Borová 445
027 32 Zuberec

E-mail: info@janovky.sk
Tel: 
+421 915 068 944
      +421 905 311 056
      +421 903 515 622
      +421 903 506 842

GPS : N 49° 15' 55", E 19° 36' 18"

TOPlist

skola.jpg

Prihlásenie